Wat Thung Sri Mueang, Nai Mueang, Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani, Thailand
Also spelled Wat Thung Sri Mueang, Wat Thung Si Mueng and Wat Thung Sri Muang
วัดทุ่งศรีเมือง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย

Home   Galleries   Order Info   About Me   Newest Items   Site Map   Table of Contents   Search

<^>>>^>
 

Wat Thung Sri Mueang Ubosot (DTHU0017)
วัดทุ่งศรีเมือง พระอุโบสถ

Wat Thung Sri Mueang Ubosot (DTHU0018)
วัดทุ่งศรีเมือง พระอุโบสถ

Wat Thung Sri Mueang Ubosot (DTHU0368)
วัดทุ่งศรีเมือง พระอุโบสถ

Wat Thung Sri Mueang Ubosot (DTHU0369)
วัดทุ่งศรีเมือง พระอุโบสถ

Wat Thung Sri Mueang Ubosot (DTHU0370)
วัดทุ่งศรีเมือง พระอุโบสถ
 

Wat Thung Sri Mueang Ubosot Stair Nagas (DTHU0371)
วัดทุ่งศรีเมือง พระอุโบสถนาคบันได

Wat Thung Sri Mueang Ubosot Interior (DTHU0372)
วัดทุ่งศรีเมืองด้านในพระอุโบสถ

Wat Thung Sri Mueang Wihan (DTHU0019)
วัดทุ่งศรีเมือง พระวิหาร และ หอระฆัง

Wat Thung Sri Mueang Wihan (DTHU0021)
วัดทุ่งศรีเมือง พระวิหาร

Wat Thung Sri Mueang Wihan Entrance (DTHU0024)
วัดทุ่งศรีเมือง ทางเข้า พระวิหาร
 

Wat Thung Sri Mueang Scripture Hall or Library (DTHU0022)
วัดทุ่งศรีเมือง ฮอลล์คัมภีร์หรือห้องสมุด

Wat Thung Sri Mueang Scripture Hall or Library (DTHU0374)
วัดทุ่งศรีเมือง ฮอลล์คัมภีร์หรือห้องสมุด

Wat Thung Sri Mueang Scripture Hall or Library (DTHU0023)
วัดทุ่งศรีเมือง ฮอลล์คัมภีร์หรือห้องสมุด

Wat Thung Sri Mueang Scripture Hall or Library (DTHU0373)
วัดทุ่งศรีเมือง ฮอลล์คัมภีร์หรือห้องสมุด

Wat Thung Sri Mueang Scripture Hall or Library Interior (DTHU0375)
วัดทุ่งศรีเมืองด้านในฮอลล์คัมภีร์หรือห้องสมุด
 

Wat Thung Sri Mueang Bell Tower (DTHU0020)
วัดทุ่งศรีเมือง หอระฆัง

Wat Thung Sri Mueang Meru or Crematorium (DTHU0376)
วัดทุ่งศรีเมืองเมรุ

Wat Thung Sri Mueang Gate (DTHU0025)
วัดทุ่งศรีเมือง ทรวารวิด

Wat Thung Sri Mueang Gate (DTHU0377)
วัดทุ่งศรีเมือง ทรวารวิด

Wat Thung Sri Mueang Gate (DTHU0378)
วัดทุ่งศรีเมือง ทรวารวิด
 
    Jian Zhe Li
วัดทุ่งศรีเมือง
   
 
Wat Thung Sri Mueang (Wat Thung Si Muang), วัดทุ่งศรีเมือง, is located on Luang Road in Ubon Ratchathani. The temple was built by Venerable Chao Khun Phra Ariyawongsachan around 1829 during the reign of King Rama III and has a beautiful Ubosot (Ordination Hall) in the northeastern architectural style that is very tall in relation to its width. Venerable Chao Khun Phra Ariyawongsachan brought a replica of the Holy Footprint from Wat Srageath (Wat Saket, Temple of the Golden Mount) and a hall was constructed to house the replica. The hall was transformed into the Ubosot (main chapel or Ordination Hall) in 1829 by Ykhuchang, a monk from Vientiane who was expert in construction work. The art form of the Ubosot is, therefore, a mixture of the early Rattanakosin and Lan Chang styles. The lower structure of the Ubosot is in the northeastern style and the roof is of the Rattanakosin art form. A scripture hall or library (called a mondop in Thai) named Ho Phra Traipidok or Ho Trai Klang Nam is located in the middle of a pond, and features a roof that shows the Burmese architectural style while the lintel is carved in Laotian architectural art. Mural paintings in the temple feature the civilizations and cultures of the people of Ubon Ratchathani over 200 years ago.

วัดทุ่งศรีเมืองตั้งอยู่บนถนนหลวงในจังหวัดอุบลราชธานี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยหลวงเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์รอบ พ.ศ. ๒๓๗๒ ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๓ และมีพระอุโบสถที่สวยงาม ในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันออกเฉียงเหนือที่สูงมากเมื่อเทียบกับความกว้าง หลวงเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ นำแบบจำลองของพระหอพระพุทธจากวัดสระเกศและฮอลล์ถูกสร้างขึ้นที่บ้านแบบจำลอง ฮอลล์ได้แปรสภาพเป็นพระอุโบสถ ใน พ.ศ. ๒๓๗๒ โดยญาคูช่าง พระภิกษุสงฆ์จากเวียงจันทน์ที่ได้มีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง รูปแบบศิลปะของพระอุโบสถเป็นจึงผสมของต้นกรุงรัตนโกสินทร์และรูปแบบล้านช้าง โครงสร้างล่างของพระอุโบสถที่อยู่ในรูปแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหลังคาเป็นของรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ฮอลล์คัมภีร์หรือห้องสมุด (เรียกว่ามณฑปในไทย) ชื่อโฮพระไตรปิฎกหรือโฮไตรกลางน้ำตั้งอยู่กลางสระน้ำและคุณลักษณะหลังคาที่แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าในขณะที่ขื่อประตูแกะสลักเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมลาว ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดคุณลักษณะอารยธรรมและวัฒนธรรมของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีกว่า ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา

The following text is from a marker at Wat Thung Si Muang:

Hor Trai-Wat Thung Si Muang
(The Buddhist Scripture Library of Wat Thung Si Muang)
Nai Muang sub-district, Muang district Ubon Ratchathani.

Chao Khun Phra Ariyawongsajarn Yannawimol Ubonsankhapamok (Sui Lakkom) was the construction director of Wat Thung Si Muang during the reign of King Rama III in the year B.E. 2385 (1842 A.D.). Hor Trai or Tripataka Library (the Buddhist Scripture Library) was built at the same time with a Buddha Footprint Hall and the Main Chapel. The construction was under the supervision of Yakoo-Chang, a Buddhist monk from Vientiane, Laos. The Library, facing east, is 4-room length (a typical Thai housing measurement) and is assembled using Pha Pakon, a typical wooden wall of the central Thai style house. Interesting decorative items are wooden roof-braces, carved figures of Thep Phanom (the guardian angel) and Naga (the mythical snake), woodcarvings of assorted animals in rectangular frames underneath the wall, and gilt-lacquer decorated doors and walls. Tripataka (the Buddhist scripture) and palm-leaf books are kept in this room.

กรมศิลปากร
หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วัดนี้สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๓๘๕ ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้อยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยเจ้าคุณพระอริยวงศาจารย์ ญานวิมลอุบลสังฆปาโมกข์ (สุ้ย หลักคำ) เป็นผู้อำนวยการสร้าง
หอไตร หรือหอพระไตรปิฎก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างวัดและหอพระพุทธบาทหรืออุโบสถ มีญาคูช่าง ซึ่งเป็นพระสงฆ์ชาวเวียงจันทร เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ลักษณะเป็นเรือนฝาไม้ปะกนแบบเรือนไทยภาคกลาง เป็นเรือนขนาด ๔ ห้อง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก คันทวยแกะสลัก เป็นรูปเทพนมและนาค ไม้ด้านล่างของฝาปะกนแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ด้านในกรอบสี่เหลี่ยม บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ำ ด้านในทำเป็นห้องสำหรับเก็บพระไตรปิฎกและใบลาน ผนังห้องเขียนลายรดน้ำาเช่นเดียวกัน 


Wikimapia location

Scenic Photography by Gerry Gantt from Thailand, the land of Golden Wats.
All images Copyright © 1999 - by Gerry Gantt, all rights reserved.