Wat Nang Ratchaworawihan Phra Prang
วัดหนังราชวรวิหาร พระปรางค์
                    
<^>>>^>
DTHB0440
 
left Wat Nang Ratchaworawihan Phra Prang วัดหนังราชวรวิหาร เจดีย์ Photograph right
 
2009 Photograph, Wat Nang Ratchaworawihan Phra Prang, Bang Kho, Chom Thong, Bangkok, Thailand, © 2020.
ภาพถ่าย ๒๕๕๒ วัดหนังราชวรวิหาร พระปรางค์ ขว.บางค้อ ข.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Jian Zhe Li
วัดหนังราชวรวิหาร

Scenic Photography by Gerry Gantt from Thailand, the land of Golden Wats.
All images Copyright © 1999 - by Gerry Gantt, all rights reserved.