Wat Bang Na Nai Phra Ubosot Gate
วัดบางนาใน ทรวาร พระอุโบสถ
                    
<^>>>^>
DTHB0713
 
left Wat Bang Na Nai Phra Ubosot Gate วัดบางนาใน ทรวาร พระอุโบสถ Photograph right
 
2009 Photograph, Wat Bang Na Nai Phra Ubosot Gate, Kw.Bang Na, K.Bang Na, Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok), Thailand, © 2021.
ภาพถ่าย ๒๕๕๒ วัดบางนาใน ทรวาร พระอุโบสถ ขว.บางนา ข.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ) ประเทศไทย
Jian Zhe Li
วัดบางนาใน

Scenic Photography by Gerry Gantt from Thailand, the land of Golden Wats.
All images Copyright © 1999 - by Gerry Gantt, all rights reserved.