Wat Tai Phrachao Yai Ong Tue Monthop Chedi Phra Yod Thong Ong Tue Entrance
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ ทางเข้า โดมมณฑปเจดีย์ พระยอดธงองค์ตื้อ
                    
<^>>>>^>
DTHU0059
 
left Wat Tai Phrachao Yai Ong Tue Monthop Chedi Phra Yod Thong Ong Tue Entrance Photograph right
 
2009 Photograph, Wat Tai Phrachao Yai Ong Tue Monthop Chedi Phra Yod Thong Ong Tue Entrance, T.Nai Mueang, Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani, Thailand, © 2020.
ภาพถ่าย ๒๕๕๒ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ ทางเข้า โดมมณฑปเจดีย์ พระยอดธงองค์ตื้อ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย
Jian Zhe Li
วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ หรือ วัดใต้เทิง

Scenic Photography by Gerry Gantt from Thailand, the land of Golden Wats.
All images Copyright © 1999 - by Gerry Gantt, all rights reserved.