Wat Thong Nopakhun Phra Ubosot
วัดทองนพคุณ พระอุโบสถ
                    
<^>>>>^>
DTHU0622
 
left Wat Thong Nopakhun Phra Ubosot วัดทองนพคุณพระอุโบสถ Photograph right
 
2009 Photograph, Wat Thong Nopakhun Phra Ubosot, T.Nai Mueang, Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani, Thailand, © 2020.
ภาพถ่าย ๒๕๕๒ วัดทองนพคุณ พระอุโบสถ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย
Jian Zhe Li
วัดทองนพคุณ

Scenic Photography by Gerry Gantt from Thailand, the land of Golden Wats.
All images Copyright © 1999 - by Gerry Gantt, all rights reserved.