San Jao Phut Gong Left Altar
ศาลเจ้าพุทธก๋ง แท่นบูชาด้านซ้าย
                    
<^>>>>^>
DTHU0711
 
left San Jao Phut Gong Left Altar ศาลเจ้าพุทธก๋ง แท่นบูชาด้านซ้าย Photograph right
 
2017 Photograph, San Jao Phut Gong Left Altar, T.Nai Mueang, Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani, Thailand, © 2020.
ภาพถ่าย ๒๕๖๐ ศาลเจ้าพุทธก๋ง แท่นบูชาด้านซ้าย ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย
Jian Zhe Li
ศาลเจ้าพุทธก๋ง

Scenic Photography by Gerry Gantt from Thailand, the land of Golden Wats.
All images Copyright © 1999 - by Gerry Gantt, all rights reserved.